הקוד האתי של הצפרים, המטבעים, הצלמים, וחובבי הציפורים משתמשי מאגר המידע הלאומי לציפורי ישראל ע"ש יהורז כשר

6.6.12

 1. הציפורים הן מרכיב חשוב ביותר בסביבה שלנו ובאיכות חיינו. כצפרים, מטבעים, צלמים, וחובבי צפרים וטבע, עלינו לקדם את רווחת העופות וסביבתם, ע"י:
  1. תמיכה והגנה על בתי גידול חשובים.
  2. המנעות מהפעלת לחץ מיותר על ציפורים, או חשיפתן לסכנה, תוך הפעלת איפוק, וזהירות במהלך תצפית, טיבוע, צילום, הקלטה קולית, או הסרטה של ציפורים.
  3. הגבלת השימוש בקולות ושיטות אחרות למשיכת ציפורים, והמנעות משימוש בשיטות כאלה באזורים בהן מתקיימות תצפיות או טיבועים באופן מתמיד ורציף, או לצורך משיכת מינים רגישים.
  4. שמירת מרחק מקינים ומושבות קינון, מושבות לינה, שטחי חיזור, ואתרי האכלה חשובים. באזורים רגישים כאלה, אם יש צורך בתצפית ארוכה, צילום, הסרטה או הקלטה, ננסה להשתמש במסתור או מחסה, או לנצל מסתור טבעי.
  5. שימוש מדוד וסלקטיבי ביותר באור מלאכותי בעת צילום או הסרטה, במיוחד עבור צילומי תקריב.
  6. לפני פרסום נוכחות של ציפור נדירה, נעריך את הפוטנציאל של הפרעה לציפור, לסביבתה, ולאנשים בסביבתה.
  7. אתרי קינון של ציפורים נדירות יתגלו רק לגופי שמירת טבע.
  8. הצמדות לכבישים, שבילים ונתיבים מסומנים ככל האפשר. בכל מקרה יש להקפיד על הפרעה מינימלית ושמירה מקסימלית על מצב בית הגידול.
 2. על כולנו מוטלת החובה לכבד את החוק, ואת זכויותיהם של אחרים:
  1. אין להיכנס לשטח פרטי ללא רשות הבעלים.
  2. יש לפעול לפי כל החוקים, הכללים והתקנות החלים על השימוש כבישים ושטחים ציבוריים.
  3. יש לנהוג באדיבות כלפי אנשים אחרים – צפרים ושאינם צפרים. התנהגות לדוגמא חשובה לצורך יצירת אוירה של רצון טוב כלפי פעילות הצפרות.
 3. צפרות בקבוצה, מאורגנת או מאולתרת, דורשת התייחסות מיוחדת. לכל חבר בקבוצה כזו, מעבר לאחריות המוטלת עליו בסעיפים הקודמים, יש אחריות גם כחבר קבוצה:
  1. לכבד את האינטרסים, הזכויות והכישורים של צפרים אחרים, כמו גם אנשים אחרים בסביבה העוסקים בפעילויות לגיטימיות אחרות מחוץ לבית.
  2. לחלוק באופן חופשי את הידע והניסיון שלכם, בכפוף לסעיפים 1.g ו-1.f למעלה.
  3. לסייע ככל הניתן ולעודד במיוחד צפרים מתחילים.
  4. אם אנו עדים להתנהגות שאינה תואמת את הקוד האתי הזה, נשקול את האפשרות להתערב בכדי להפסיק התנהגות זו, במידה ואנו מוצאים לנכון. במידה והחלטנו להתערב, נעיר בנימוס לנוגעים בדבר כי התנהגותם אינה ראויה. ננסה, בגבולות ההיגיון, לגרום להפסקת הפעילות הלא ראויה. אם ההתנהגות ממשיכה, נתעד אותה, ונדווח לרשות הטבע והגנים.
  5. באחריות מדריכי ומובילי קבוצות (במהלך סיורי חובבים או מקצוענים):
   1. לשמש דוגמא אישית להתנהגות אתית, בדיבורים ובמעשים.
   2. לשמור על קבוצות בגודל שמצמצם את ההשפעה על הסביבה, ואינו מפריע לאחרים המשתמשים באותו אזור.
   3. לוודא שחברי בקבוצה מודעים לקוד האתי.
   4. להסביר לחברי הקבוצה על הנסיבות המיוחדות החלות על האזורים בהם הם מסיירים (לדוגמא: באיזור זה אין להשתמש בקולות).
  6. מפעילי סיורים מאורגנים בתשלום נושאים באחריות מיוחדת להציב את טובת הציפורים, ואת הרחבת הידע הציבורי מעל לאינטרסים המסחריים של החברה. ראוי כי מדריכים ינהלו מחברת תצפיות מסודרת במאגר מידע נגיש לציבור הרחב, וירשמו את כל משתתפי הפעילות כצופים נוספים. כמו כן חשוב כי המדריכים יתעדו אירועים חריגים, ויידעו בכך את הגורמים המתאימים.
 4. בנוסף על האמור לעיל, בפעילות טיבוע יש לנהוג לפי הקוד האתי של המטבעים בישראל.
 5. בנוסף על האמור לעיל, בפעילויות של צילום, הסרטה והקלטת קולות ציפורים, יש לפעול לפי הקוד האתי של האגודה הישראלית לצילום טבע.
 6. מאגר המידע הלאומי לציפורי ישראל נועד לשיתוף מידע אמין ומדויק על ציפורים וצפרות בישראל.
  1. ככל שהדבר אינו פוגע בערכי טבע, עלינו להקפיד על רישום מלא ומדוייק של התצפיות שלנו במחברת האישית במאגר המידע, בכדי לאפשר שיתוף מספר אנשים גדול ככל האפשר במידע.
  2. נקפיד לרשום במסגרת התצפית את כל הצופים שנטלו בה חלק.
  3. נסייע באיתור טעויות ומידע בשגוי במאגר לטובת כלל חובבי וחוקרי הטבע.

תנאי שימוש במאגר המידע  |  כל הזכויות שמורות לאכטוב יעוץ בע"מ - 2009 - 2019 ©  |  צור קשר