מדיניות הפרטיות שלנו

מאגר המידע לציפורי ישראל ע"ש יהורז כשר ("המאגר") נועד לאסוף ולהפיץ מידע על הציפורים, על פעילות מרכזי הצפרות, הצפרים, המטבעים וצלמי הציפורים, ועל המקומות המומלצים לצפייה בציפורים בישראל.

במסמך זה נשתמש בלשון רבים בכדי לפנות בצורה אחידה לגברים ולנשים במקום בו הדבר נדרש. הדברים האמורים בלשון רבים מופנים בכל זאת באופן אישי אליך.

המידע שנשלח אלינו

פרטיך האישיים נשלחים על-ידך מרצון בעת הרישום ומשלוח הנתונים למאגר. על ידי רישום, אתם מאפשרים לנו לקשר את תצפיות הציפורים שלכם עם מזהה ייחודי (שם המשתמש שלכם), כך שתוכלו לעקוב אחר התצפיות שלכם במחברת האישית. אם תדווחו על תצפית יוצאת דופן, אנו עשויים ליצור אתכם קשר ולבקש פרטים נוספים. פרטיכם האישיים לא יימכרו ולא יופצו מחוץ למאגר. המידע האישי שלך מאפשר לנו להשיג הבנה טובה יותר של המשתמשים שלנו, ולשפר את השירות שאנו מעניקים לך.

שיתוף הציבור הרחב

תצפיות בציפורים מסוגים רבים ומגוונים, ובכלל זה טיבועים, הם החלק החשוב ביותר של המידע שאנו אוספים. מטרתנו היא לשתף את הציבור בכמה שיותר פרטים לגבי התצפית, הציפורים שנצפו בה, כל משתתפי התצפית, וכד', ומסיבה זו נשאף לפרסם לכלל הציבור את מירב הנתונים שהעברת לנו. במקרים מסוימים בהם, עפ"י שיקול דעתנו, חלק מפרטי התצפית עלולים לגרום נזק לערכי טבע או לערכים אחרים, אנו נגביל את הגישה למידע זה. עם זאת עליכם לקחת בחשבון כי המידע שהעברתם למאגר עשוי להיות חשוף לציבור הרחב. בהקשר זה אנו ממליצים להכיר את הקוד האתי של מאגר המידע ולפעול על פיו.

בשימוש באתר, ובהעלאת נתונים ומידע, הנכם משרים שידוע לכם כי אכטוב עשויה לעשות במידע, בעצמה או באמצעות גורמים מטעמה, שימושים לפי שיקול דעתה לצורך מימוש מטרות האתר כמפורט בתנאי השימוש במאגר המידע.

בנוסף לאמור לעיל, מידע שנאסף למאגר ממטבעים, כפוף לתקנון מאגר המידע האינטרנטי שפורסם ע"י מרכז הטיבוע הישראלי.

צופים נוספים בתצפית

אנו שומרים את נתוני התצפית במחברותיהם האישיות של כל הצופים הרשומים בתצפית, כך שאין צורך שמשתתפים שונים יקלידו שוב ושוב את פרטי אותה תצפית. לכל המשתתפים בתצפית יש אפשרות לצפות בכלל הנתונים שהוקלדו לגבי התצפית בה השתתפו, והנתונים נרשמים גם על שמם. עם זאת, רק למי שהקליד את התצפית יש את האפשרות לערוך את הנתונים. במקרה שאתם צופים נוספים בתצפית, ולדעתכם רצוי לתקן, למחוק, או להוסיף פרט מסוים, אנא פנו בעניין זה לצופה שהקליד את התצפית. במקרה הצורך, ניתן לפנות גם אל צוות המאגר בכתובת: birdsbase@gmail.com.

ואלידציה של תצפיות וטיבועים

כדי לשמור על איכות גבוהה של הנתונים המוצגים לכלל המשתמשים, מפעיל המאגר צפרים מנוסים המשמשים כואלידטורים של נתונים יוצאי דופן. לגבי טיבועים, פועל המאגר בשיתוף עם מרכז הטיבוע הישראלי, ומאפשר ואלידציה של נתוני הטיבוע ע"י אנשי מרכז הטיבוע הישראלי. הואלידטורים עשויים לפנות אל משתתפי התצפית בכדי לקבל נתונים נוספים, ובסמכותם לאשרר או לדחות פרטים מתצפיות בציפורים, על סמך שיקול דעתם הבלעדי. במקרה של דחיית פרט מסויים על ידי ואלידטור, ימשיך הפרט להופיע במחברות האישיות של משתתפי התצפית, תוך סימונו כדחוי ע"י הואלידטור. כלל משתמשי המאגר לא יחשפו לפרטים שנדחו ע"י ואלידטור.

לגבי נתוני הטיבוע קיימת אפשרות לאנשי מרכז הטיבוע לשנות פרטים הנראים להם כשגויים. במקרים כאלה תשלח למטבע שהקליד את הטיבוע הודעה מפורטת על השינויים שנעשו בפרטי הטיבוע שבאחריותו. המטבע יוכל לאשרר את השינויים או לדחות אותם. במקרה שהשינויים לא התקבלו ע"י המטבע, ימשיכו הפרטים המקוריים להיות מוצגים במחברתו האישית, תוך סימון הרשומה כרשומה שנערכה ע"י ואלידטור. גירסתו של הואלידטור היא הקובעת לגבי הפרטים שיראו כלל משתמשי המאגר, מחוץ למחברת האישית.

עוגיות (Cookies)

עוגיות הן פיסות מידע שאנו מאחסנים במחשב בכדי לאפשר לכם לשמור את פרטי הכניסה שלכם למאגר, כך שלא תדרשו להקליד אותם בכל פעם שאתם מבקרים במאגר.

דפדפני האינטרנט מאפשרים לך לקבוע אם או לא לקבל עוגיות (לפי העדפות או אפשרויות בתפריט הדפדפן). אם תחליטו לא לאפשר שימוש ב-cookies, תוכלו עדיין להשתמש במאגר, אבל תצטרכו להזין מחדש את פרטי ההתחברות (דוא"ל וסיסמה) בכל כניסה.

שינויים במדיניות פרטיות זו

מדי פעם אנו עשויים לעדכן או לתקן את מדיניות הפרטיות של המאגר. אם נעשה שינויים, נפרסם את השינויים כאן. עליך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אם אינכם מסכימים לשינויים במדיניות שלנו, כדאי שתפסיקו להשתמש במאגר. בכל שאלה, ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת האימייל: birdsbase@gmail.com.

תנאי שימוש במאגר המידע  |  כל הזכויות שמורות לאכטוב יעוץ בע"מ - 2009 - 2019 ©  |  צור קשר