20.10.09

תקנון מאגר נתוני הטיבוע האינטרנטי

כללי:

 1. מאגר המידע של נתוני הטיבוע הינו חלק ממאגר המידע הלאומי לציפורי ישראל ע"ש יהורז כשר, המוקם בימים אלו.
 2. מאגר המידע של נתוני הטיבוע מנוהל ע"י מרכז הטיבוע ומרכז הטיבוע אחראי לנתונים המצויים בו.
 3. דיווח נתוני הטיבוע למרכז הטיבוע הוא חובה החלה על כל מטבע. הדיווח חייב להיעשות באמצעות מחשב. חובה לדווח כל לכידה של ציפור ובכלל זה לכידה חוזרת.
 4. שאיפתנו היא להפוך בעתיד הקרוב את מאגר המידע לאמצעי הדיווח הבלעדי של מרכז הטיבוע.
 5. הנתונים המוזנים למאגר המידע הם קניין רוחני של המטבע שאסף אותן, ולא יעשה בהם שימוש בניגוד לעקרון זה, ע"י מרכז הטיבוע או ע"י כל מטבע המשתמש במאגר המידע, בכפוף למפורט בהמשך מסמך זה.
 6. מטבע אשר ישתמש ללא רשות בנתונים של מטבע אחר אשר אינם חשופים לציבור הרחב כמפורט להלן, לצורך פרסום מדעי, לצורך מסחרי או כל שימוש אחר הפוגע בקניין הרוחני של המטבע אשר טיבע את הציפור, עשויה להישלל זכותו לצפות בנתונים של מטבעים אחרים באופן מיידי. כמו כן, עשוי להישלל רישיון הטיבוע שלו, עד לתום בירור עניינו בפני מנהל מרכז הטיבוע ובפני מנהל מחלקת ההיתרים של רשות הטבע והגנים.

המחברת האישית:

 1. לכל מטבע בעל רישיון ב' ומעלה תהיה במאגר מחברת נתוני טיבוע אישית.
 2. הגישה למחברת תוגבל באמצעות קוד גישה אישי שאינו ניתן להעברה.
 3. עריכת נתונים שהוקלדו למחברת תתאפשר ע"י בעל המחברת בלבד.
 4. צפייה במחברת תתאפשר לבעל המחברת, וכן לכל משתמש אחר במאגר המידע שקיבל הרשאה מבעל המחברת.
 5. הזנת נתונים למחברת תתאפשר בשתי צורות:
  1. הקלדה בזמן אמת של טיבוע ציפורים;
  2. הקלדה בתבנית מרוכזת לאחר הטיבוע (לדג' במקרים בהם נתוני הטיבוע נרשמו על דפי רישום בשדה).
 6. המערכת תתריע בפני מטבע הרושם מספר טבעת שאינו רשום על שמו, או שכבר נרשמה במאגר וכך תמנע הזנת נתונים שגויים למאגר.
 7. המערכת תכלול מימוש של נוהל מסודר ונוח לדיווח על העברת טבעות ממטבע למטבע.
 8. בעל המחברת יוכל להוריד אל מחשבו האישי גיליון אקסל שיסכם את הפרטים שהוקלדו בכל דו"ח טיבוע.
 9. המערכת תאפשר למטבע ניתוח של נתוני המחברת שלו עפ"י תבניות שונות (שאילתות) , כגון פיזור גיאוגרפי של הלכידות שלו, לכידה לפי עונות, ועוד.
 10. צוות מאגר המידע יפתח במשך הזמן שאילתות נוספות לניתוח הנתונים לרווחת המטבעים, תבניות אלו יעודכנו מעת לעת בתיאום עם מרכז הטיבוע, ועם ציבור המטבעים הישראלי ורצונותיו.

מחברת התחנה:

 1. עבור כל תחנת טיבוע תהיה במאגר מחברת נתוני טיבוע 'מוסדית', באחריות המטבע הראשי של התחנה.
 2. הגישה למחברת תוגבל באמצעות קוד גישה 'מוסדי' שיינתן למי שהוסמכו לכך ע"י המטבע הראשי של התחנה.
 3. עריכת נתונים שהוקלדו למחברת התחנה תתאפשר:
  1. באמצעות קוד הגישה ה'מוסדי' - אך ורק במהלך 24 שעות מתחילת הקלדת דו"ח הטיבוע.
  2. לאחר מכן, תתאפשר עריכה אך ורק באמצעות קוד הגישה האישי של המטבע הראשי של התחנה.
 4. שאר המאפיינים של המחברת האישית יהיו תקפים לגבי מחברת התחנה.

צפייה בנתונים:

 1. כל הנתונים שיוקלדו במחברת הטיבוע יוכלו לשמש להצגת ניתוחים סטטיסטיים וגיאוגרפיים שונים באתר מאגר המידע לציפורי ישראל. עם זאת, כאמור לעיל, הגישה לנתונים הגולמיים תתאפשר רק לבעל הנתונים או למי שהורשו על ידו.
 2. הרשאה לצפייה במחברת הטיבוע לא תהווה הרשאה לשימוש בנתונים שבמחברת, בניגוד לעקרון הקניין הרוחני.
 3. נתונים של ציפור ספציפית יחשפו, ללא הרשאה מפורשת:
  1. במקרה של דיווח על תצפית או לכידה חוזרת של אותה ציפור.
  2. כמענה לשאילתא, כאשר נתוני הציפור עומדים בקריטריונים שהוגדרו בשאילתא. במקרה כזה עשויים להחשף:
   1. לכלל הציבור: מין הציפור, תאריך הטיבוע, מקום הטיבוע, שם המטבע, ותמונות של הציפור.
   2. למשתמש רשום באתר: בנוסף לנתונים הנ"ל גם זוויג, גיל ותת-מין.
   3. למטבעים אחרים: בנוסף לנתונים הנ"ל, כל שאר הנתונים שנרשמו עבור הציפור.
    • מטבע יהיה רשאי לחסום את הגישה לנתונים הנוספים האמורים בסעיף זה (iii), עבור מטבעים אחרים. במקרה כזה יחשבו שאר המטבעים למשתמשים רגילים לגבי צפיה בנתוני הציפור.
    • במקביל יחשב המטבע שחסם את נתוניו כמשתמש רגיל, לגבי צפיה בנתוני ציפורים שטובעו ע"י אחרים.
 4. מרכז הטיבוע יחסום את הגישה למיקום הלכידה של מינים רגישים, ובהם דורסים שנלכדו באתרי הקינון. רשימת המינים תוכן ע"י מרכז הטיבוע בתיאום עם רשות הטבע והגנים.

תנאי שימוש במאגר המידע  |  כל הזכויות שמורות לאכטוב יעוץ בע"מ - 2009 - 2019 ©  |  צור קשר